מחירון

בניין 1

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת מחיר סטטוס
115125100653,000נמכר
215125100653,000נמכר
315130100677,000נמכר
415130100677,000נמכר
52513017577,000נמכר
62513017577,000נמכר
72512517553,000נמכר
82512517553,000נמכר
93513012569,000נמכר
103513012569,000נמכר
113513012569,000נמכר
123513012569,000נמכר
13451309561,000נמכר
14451309561,000נמכר
15451309561,000נמכר
16451309561,000נמכר
175+67.5209501,050,000נמכר
185+67.5209501,050,000נמכר
195+67.5209501,050,000נמכר
205+67.5209501,050,000נמכר

בניין 2

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת מחיר סטטוס
115126150730,000נמכר
215126100730,000נמכר
315131100690,000נמכר
415131100690,000נמכר
52513119577,000נמכר
62513119577,000נמכר
72513119557,000פנוי
82513119557,000נמכר
93513112569,000נמכר
103513112569,000נמכר
113512610545,000נמכר
123512610545,000נמכר
134513110561,000נמכר
144513110561,000נמכר
154513110561,000נמכר
164513110561,000נמכר
175+67.5209501,050,000פנוי
185+67.5209501,050,000נמכר
195+67.5209501,050,000פנוי
205+67.5209501,050,000נמכר

בניין 3

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת מחיר סטטוס
115125110740,000נמכר
215125140740,000נמכר
315130140700,000נמכר
415130180700,000נמכר
52513019585,000פנוי
62513019585,000נמכר
72513019565,000פנוי
82513019565,000פנוי
93513012577,000פנוי
103513012577,000פנוי
113512510553,000פנוי
123512510553,000פנוי
13451309569,000נמכר
14451309569,000נמכר
15451309569,000נמכר
16451309569,000נמכר
175+67.5209501,064,000פנוי
185+67.5209501,064,000פנוי
195+67.5209501,064,000פנוי
205+67.5209501,064,000פנוי