בניין 3 דירה 8 - צורים ב'

5 חדרים
קומה 2
130 מ"ר
מרפסת 19 מ"ר
מחיר: 565,000 ₪